Avukat

Av. İbrahim ADIYAMAN

Sakarya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Bir süre yerel ve ulusal ölçekteki çeşitli süreli yayınlarda redaktör, yayın danışmanı, editör ve genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. Temel çalışma alanları ceza hukuku, idare hukuku ve vergi hukuku kapsamında kalan uyuşmazlıklardır. Ceza Hukukunun İşlevini Yeniden Düşünmek & Hart-Devlin Tartışmasında Hukuk-Ahlâk Problematiği adlı kitabı 2021 yılında Adalet Yayınevi tarafından yayımlandı.


Av. Merve ADIYAMAN

Sakarya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Temel çalışma alanları aile hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku ve ticaret hukuku kapsamında kalan uyuşmazlıklardır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.


Av. Burak ADIYAMAN

Sakarya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Temel çalışma alanları icra iflas hukuku, iş hukuku, miras hukuku ve gayrimenkul hukuku kapsamında kalan uyuşmazlıklardır.

Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça dillerini iyi derecede bilmektedir.