BİNA EKLENTİLERİ İÇİNDE HIRSIZLIK-AVM OTOPARKI-MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI-AÇIK AVM OTOPARKININ EKLENTİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI- EYLEMİN TCK 142/1-e KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HAPİS

T.C.

SAKARYA

ÇOCUK MAHKEMESİ

 

DOSYA NO      : 2020/213 Esas

KARAR NO      : 2020/687

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]           : 2020/3392

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

HAKİM             :

KATİP              :

DAVACI           : K.H.

KATILAN          :

SUÇA

SÜRÜKLENEN

ÇOCUK :

MÜDAFİİ         :  Av. İBRAHİM ADIYAMAN

SUÇ     : Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ    : 19/02/2020 -

SUÇ YERİ         : SAKARYA/SERDİVAN

KARAR TARİHİ : 23/12/2020

Yukarıda açık kimliği yazılı s.s.çocuk hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda; dosya incelendi:

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mahkememize hitaben düzenlenen 26/06/2020 tarih ve  2020/7074-3392-148 sr. sayılı iddianame ile ; Yukarıda açık adres ve kimlik bilgileri yazılı müşteki, 19.02.2020 tarihinde saat 18,00 sıralarında ……… plaka sayılı …….. marka cup model siyah renkli motorsikletini ……… AVM otoparkına kilitleyerek park ettiğini ve 19,00 sıralarında baktığında  motorsikletinin çalındığını anladığını beyan ederek davacı ve şikayetçi olduğu olay ile ilgili soruşturma işlemlerine başlanılmış olup,

SSÇ savunmasında arkadaşı ……… ile birlikte ……… AVM otoparkında bulunan motoru ………..'ın çaldığını, birkaç sokak ilerde motor çalışmayınca terk ettiklerini beyan ettiği,

 

Yapılan incelemede SSÇ'nin işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve farik ve mümeyyiz olmadığı için hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Mert ……. ile birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek ….. AVM otoparkında direksiyon kilidi ile kilitli vaziyette bulunan  …….plaka sayılı …… marka cup model siyah renkli motorsikletini gündüz 19,00  sıralarında çaldıkları, motorsikletin SSÇ ve şeriki tile birkaç sokak ileri götürüldüğü ve böylece fiili hakimiyetlerine geçtiği, eylemin tamamlandığı, bu hususun SSÇ'nin samimi ikrarı ve güvenlik kamera kaydı ile sabit olduğu,  SSÇ'nin ……. ile bina eklentisi içinde  muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşıldığı iddia edilmiştir.

 

Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan, bu nedenlerle suça sürüklenen çocuk sıfatı yüklenen  ssçocuğun,  mahkememizce Çocuk Koruma Kanunu'nun 35/3  maddesi gereğince,  hakkında sosyal inceleme raporu aldırılmış olup ssç ……. mahkememizdeki savunmasında; Ben  bu konuyla ilgili soruşturma aşamasında ifade vermiştim, olay günü ben …… ile birlikte ……. AVM nin orda bir motosiklet gördük, …….. motosikleti aldı ben sadece yanında duruyordum, olayla ilgim yoktur, …….. bu işleri yapmaktadır, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Ben şu an sokakta yaşadığım, anne babam da ayrı olduğu için müştekinin zararını karşılayamam ama karşılamak isterim şeklinde savunma yapmıştır.

 

S.S.Çocuk ………. soruşturmadaki savunmasında;   Olay tarihinde ben, arkadaşım ……. ile …….. AVM'nin otoparkında dolaşırken ……. bir motorsiklet gördü ve çalmaya karar verdi. Motoru sürükleyerek AVM'nin otoparkından çıkardı. Birkaç sokak ilerledikten sonra çalıştırmaya çalıştı. Motorun ışıkları yandı ancak çalışmayınca az ileride motoru bıraktık. Ben bu suça karışmadım suçsuzum, zarar varsa karşılamak isterim demiştir.

Katılan …… mahkememizdeki  beyanında; Ben daha önce soruşturma  aşamasında ifade vermiştim. O ifademi tekrar ederim. Olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra motosikletim bulunmuş bana teslim edilmiştir, düz kontak yapılmaya çalışıldığı için ön kısmına zarar verilmiştir, kaskım kaybolmuştur, plakası sökülmüş ve arka kısmına zarar verilmiştir,  Şikayetim devam etmektedir, benim bu olay nedeniyle toplam 1.500 TL zararım vardır, zararımın giderilmesini istiyorum,  davaya katılma talebim vardır  demiştir.

Tanık ……… mahkememizdeki beyanında; Olay günü akşam 7 sıralarında hava karanlıkken …….AVM otoparkında açık alanda bulunan motosikleti, …….'nın zorlamasıyla ittirerek dışarı götürdüm, inşaatlık alanda …… motora düz kontak yapmaya çalıştı ancak benzinin olmadığını fark edince, motoru orda bırakarak uzaklaştık, benim bu hırsızlık suçu ile başkaca bir ilgim yoktur demiştir.

 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Katılanın 19.02.2020 tarihinde saat 18,00 sıralarında ……. plaka sayılı …… marka cup model siyah renkli motorsikletini ….. AVM otoparkına kilitleyerek park ettiğini ve 19,00 sıralarında baktığında  motorsikletinin çalındığını anladığını beyan ederek davacı ve şikayetçi olduğu olay ile ilgili SSÇ savunmasında arkadaşı ……. ile birlikte …… AVM otoparkında bulunan motoru …..'ın çaldığını, birkaç sokak ilerde motor çalışmayınca terk ettiklerini beyan ettiği,  Yapılan incelemede SSÇ'nin işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve farik ve mümeyyiz olmadığı için hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen ……. ile birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek ….. AVM otoparkında direksiyon kilidi ile kilitli vaziyette bulunan  …. plaka sayılı ….. marka cup model siyah renkli motorsikletini gündüz 19,00  sıralarında çaldıkları, motorsikletin SSÇ ve şeriki tile birkaç sokak ileri götürüldüğü ve böylece fiili hakimiyetlerine geçtiği, eylemin tamamlandığı, bu hususun SSÇ'nin samimi ikrarı ve güvenlik kamera kaydı ile sabit olduğu,  SSÇ'nin …… ile bina eklentisi içinde  muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında;

 

Ssçnin tevilli ikrarda bulunduğu olayda, hakkında farik ve mümeyyiz olmadığından bahisle kyok kararı verilen ………'ın tanık sıfatıyla alınan ifadesinde, olay günü akşam 7 sıralarında hava karanlıkken …… AVM otoparkında açık alanda bulunan motosikleti, …..'nın zorlamasıyla ittirerek dışarı götürdüm, inşaatlık alanda …….motora düz kontak yapmaya çalıştı ancak benzinin olmadığını fark edince, motoru orda bırakarak uzaklaştık, dediği, Buna göre ssçnin tevilli ikrarı, tanık …..'in beyanı, kamera kayıtları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde ssçnin atılı suçu işlediği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde karar verilmiş, her ne kadar TCK.142/2-h maddesi uyarınca ssçnin cezalandırılması talep edilmiş ise de, olayda motorun …… avm açık otoparkına bırakıldığı ve herhangi bir yere bağlı olmadığı göz önüne alındığında atılı suçun TCK.142/1-e kapsamında olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde karar verilmiş, suça sürüklenen çocuk hakkında, katılanın zararının karşılanmamış olması sebebiyle, CMK 231. maddesindeki şartlar oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına, ssçnin benzer suçlardan mahkum olduğu, mahkememizde benzer suçtan 40 derdest dosyasının bulunduğu, ancak ıslah olmadığı, suç işlemekten imtina etmeyen suça yatkın kişilik özellikleri ile ssçnin yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumsuz kanaat oluşması nedenleriyle, suça sürüklenen çocuk hakkında verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-a) Suça sürüklenen çocuk ……'NIN atılı, katılanın …. Avm açık otopark alanında adet gereği olarak park halinde bıraktığı "…" plaka sayılı motoru çalmak suçundan eylemine uyan TCK'nun 37/1. maddesi aracılığı ile 142/1-e maddesi gereğince, (sanığın suç işleyiş biçimi, suçu işlemesinde  kullandığı araç, işlendiği yer, zaman, konunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, güttüğü amaç ve saiki gözönünde bulundurularak) takdiren 3 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

b) Eylem tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğundan cezasının 5237 sayılı TCK 'nun 5377 sayılı yasa ile değişik 31/2 maddesi gereğince 1/2 kadar indirilerek 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri, lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden 5237 sayılı TCK'nın  62/1.maddesi gereğince, cezasının takdiren 1/6 kadarı indirilerek 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığa verilen mahkumiyette başkaca cezasının azaltılmasını gerektiren yasal ve takdiri indirim sebebi BULUNMADIĞINA,

f)Suça sürüklenen çocuk hakkında, katılanın zararının karşılanmamış olması sebebiyle, CMK 231. maddesindeki şartlar oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına,

h)Ssçnin benzer suçlardan mahkum olduğu, mahkememizde benzer suçtan 40 derdest dosyasının bulunduğu, ancak ıslah olmadığı, suç işlemekten imtina etmeyen suça yatkın kişilik özellikleri ile ssçnin yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumsuz kanaat oluşması nedenleriyle, suça sürüklenen çocuk hakkında verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına,

2-Kararın kesinleşmesiyle karar örneğinin 5320 Sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,

3-Yargılama gideri olan 4 davetiye masrafı 76 TL nin s.s.çocuktan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair, suça sürüklenen çocuk müdafiinin yüzüne karşı, suça sürüklenen çocuk ile katılanın yokluklarında, yoklukta verilen karar yönünden kararın tebliğinden itibaren, yüze karşı verilen karar yönünden tefhimden itibaren 7 günlük süre içersinde, Mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyan ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf  yolu açık olmak üzere kapalı oturumda verilen karar okunup, anlatıldı.23/12/2020

 

 

NOT: İlk derece mahkemesinin bu kararı suçun işlendiği yerin açık avm otoparkı olsa da  duvar ve park giriş çıkış işaretleri gibi unsurlar içeren bir alan olduğu, eklenti olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle cumhuriyet savcısı tarafından istinaf edilmiştir. Sanık müdafii istinaf başvurusuna yönelik cevap dilekçesinde hırsızlık eyleminin gerçekleştiği yerin avm binası ve açık otoparkının bir bölümünü de içeren ana yapıdan bağımsız olduğunu, taşınmaz parsellerinin ayrı ve bağımsız olduğunu, uydu görüntülerinden de bu ayrılığın anlaşılabileceğini, açık avm otoparkının eklenti niteliğinde olmadığını öne sürmüştür. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi 2021/1175 E.-2021-1678 K. Sayılı kararıyla ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Diğer Kararlar