SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA-HIRSIZLIK SUÇUNUN İSPATLANAMADIĞI-SUÇA KONU KONTEYNERLER ÜZERİNDE BELEDİYE LOGOLARININ BULUNDUĞU- KONTEYNERLERİN HIRSIZLIK MALI OLDUĞUNUN SANIK TARAFINDAN BİLİNEBİLECEĞİ- EYLEMİN SABİT OLDUĞU- SANIĞIN SUÇA KONU ÇÖP KONTEYNERLERİNİ AYNI ŞAHISTAN SATIN ALDIĞI YÖNÜNDEKİ SAVUNMASI- AKSİNİN YARGILAMA AŞAMASINDA DELİLLENDİRİLEMEDİĞİ- ÇÖP KONTEYNERLERİNİN FARKLI TARİHLERDE SATIN ALINDIĞININ SABİT OLMADIĞI- EŞYALAR FARKLI KİŞİLERE AİT OLSA BİLE TEK SUÇ OLUŞACAĞI

 

 

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. CEZA DAİRESİ

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

 

Esas No           : 2021/2292  

Karar No         : 2022/203

 

BAŞKAN          :

ÜYE                 :

ÜYE                 :

C. SAVCISI       :                                                                                                                     

KATİP              :

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ   : Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 12/03/2021

NUMARASI     : 2019/405 (E) ve 2021/135 (K)

DAVACI           : K.H.

MÜŞTEKİ         : SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KATILAN          : ADAPAZARI    BELEDİYE    BAŞKANLIĞI

VEKİLLERİ        :          

SANIK              :

MÜDAFİ          : Av.   İBRAHİM   ADIYAMAN

SUÇ                 : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

SUÇ TARİHİ     : 31/12/2018

 

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNANLAR VE

BAŞVURU TARİHLERİ  : Sanık …Müdafi (12/03/2021,19/04/2021), Katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı Vekili (24/05/2021)                                                            

 

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12/03/2021 tarihli, 2019/405 Esas ve 2021/135 Karar sayılı kararına karşı sanık müdafi ve katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmakla dosya ve deliller yeniden değerlendirilmek üzere açılan duruşma sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

İDDİA: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15/05/2019 tarih ve 2019/3771 Esas sayılı iddianamesi ile; Adapazarı Belediyesi görevlisi R.'in çöp konteynerlerinin yerinde olmadığını tespit ettiği, yaptığı kontrolde kamyona yüklenmiş vaziyette Adapazarı ve Serdivan Belediyeleri'ne ait çöp konteynerlerinin olduğunu fark ettiği, yapılan soruşturma sırasında kamyonun hurdacılık yapan …..'a ait olduğunun belirlendiği, kamyon haricinde, ……'ın iş yerinde de yapılan aramada Adapazarı Belediyesi'ne ait 9 adet sağlam vaziyette; Serdivan Belediyelerine ait ise 1 adet sağlam vaziyette çöp konteyneri olduğunun tespit edildiği, kamyonda ise Adapazarı Belediyesine ait 12; Serdivan Belediyesine ait ise 1 adet ezilmiş çöp konteynerinin ele geçirildiği iddiasıyla sanık hakkında TCK  142/1-e, 43/1, 53/1 ve 58. maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunmuştur.

 

İLK DERECE MAHKEMESİ HÜKMÜ ve GEREKÇESİ: İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde; iddia, sanık savunmaları, müştekilerin beyanları, tanık beyanları, uzlaştırma raporu, nüfus adli sicil kayıtları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, Adapazarı Belediyesi görevlisi …’in çöp konteynerlerinin yerinde olmadığını tespit ettiği, yaptığı kontrolde kamyona yüklenmiş vaziyette Adapazarı ve Serdivan Belediyelerine ait çöp konteynerlerinin olduğunu fark ettiği, şikayet üzerine soruşturmanın başladığı, yapılan soruşturma sırasında kamyonun hurdacılık yapan ……'a ait olduğunun belirlendiği, kamyon haricinde, ….'ın iş yerinde de yapılan aramada Adapazarı Belediyesine ait 9 adet sağlam vaziyette; Serdivan Belediyelerine ait ise 1 adet sağlam vaziyette çöp konteyneri olduğunun tespit edildiği, kamyonda ise Adapazarı Belediyesine ait 12; Serdivan Belediyesine ait ise 1 adet ezilmiş çöp konteynerinin ele geçirildiği, …..'ın alınan ifadesinde, konteynerleri …..'dan satın aldığını bildirdiği, kamu davası açıldığı, ……'ın mahkememizde  alınan savunmasında, malzemeleri ….'dan aldığını tekrarladığı, ……..'nun ise böyle bir malzeme satmadığını belirttiği, Adapazarı Belediyesi ve Serdivan Belediyesi tarafından gönderilen cevabi yazılara göre çöp konteynerlerinin ilgili belediyelere ait olduğu,  dosya kapsamı değerlendirildiğinde, sanığın bahsi geçen çöp konteynerlerini hırsızladığına dair delil bulunmadığı, dosyanın sanığın eyleminin TCK'nın 165/1 maddesi kapsamında kalma ihtimaline binaen uzlaştırma bürosuna gönderildiği, uzlaşmanın sağlanamadığı, bu haliyle her ne kadar sanık hakkında hırsızlık suçundan kamu davası açılmış ise de, hırsızlık suçu işlediğine dair delil elde edilemediğinden, eyleminin suç eşyasının kabul edilmesi veya satın alınması suçu kapsamında kaldığı, konteynerlerin üzerinde ilgili belediyelerin logosu olduğu ve ismi yazıldığı, bu haliyle sanığın suç eşyası olduğunu bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, suça konu eşyaların değeri itibariyle alt hadden ayrılmak gerektiği, bu haliyle sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle sanığın hem katılan Adapazarı Belediye Başkanlığına yönelik hem de Serdivan Belediye Başkanlığına yönelik eyleminden ötürü TCK'nın 165/1 maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaştırılarak neticeden iki kez 2 yıl 3 ay hapis ve 20.000,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

Sanık ……. Soruşturma Aşamasında Alınan İfadesinde Özetle; Hurdacılık işi yaptığını, işyeri olduğunu, 11 …. 641 plakalı BMC marka kamyonetiyle bunların nakliyesini yaptığını, işyerinin içerisinde bulunan makine ile hurdaya attığını, işyerinin etrafı yüksek duvarlarla çevrili olduğu, malzemeleri kimden aldığını bilmediğini, kendisine malzeme getirenlerden herhangi bir kimlik veya bilgi talep etmediğini, işyerinin ruhsatı ve vergi levhasının bulunmadığını, hurda olarak preslenmiş vaziyette aldığı konteynırların içerisini kontrol etmediğini, sağlam vaziyette aldığı konteynırların kilosunu 1 TL'den aldığını, bu malzemeleri kendisine roman vatandaşlarının 250 Dodge ile getirdiklerini, bu şahısları görmesi halinde teşhis edebileceğini, işyerinde ve aracında ele geçirilen malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, getiren şahıslara çalıntı olup olmadığını sormadığını, hırsızlık olayı ile herhangi bir alakasının olmadığını, bu malzemeleri sadece satın aldığını beyan etmiştir.

 

Sanık …… İlk Derece Mahkemesinde Alınan Savunmasında Özetle; Bahsi geçen malzemeleri, …… isimli şahıstan kilosu yaklaşık 9 TL'den satın aldığını, ezik ve çuvallar ile geldiğini, kesinlikle hırsızlık yapmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, Traktör Sanayinde hurda dükkanı olduğunu, hurda alıp sattığını, tanık beyanını kabul etmediğini, hakkında beraat kararı verilmesini, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına muvafakatının olduğunu söylemiştir.

 

Sanık Dairemizde Alınan Savunmasında Özetle; Aşamalarda yapmış olduğu savunmalarını tekrar ederek, traktör sanayisinde hurda dükkanı olduğunu, hurdacılık yaptığını, suça konu malzemeleri de …… isimli şahıstan kilosunu yaklaşık 9 TL'den satın aldığını, hırsızlık yapmadığını, suçlamayı kabul etmediğini, ….. isimli şahsın ilk derece mahkemesinde dinlendiğini, ancak kendisinin hakkında ceza verilir kaygısıyla doğruyu söylemediğini beyan ettiği görülmüştür.

 

Tanık ….. İlk Derece Mahkemesinde Alınan Beyanında : Kesinlikle büyük çöp konteyneri hurdası götürüp satmadığını, bu şahsa sattığı içecek kutusu pet şişe tarzı şeyler olduğunu, iddiaların doğru olmadığını, söyleyeceğinin bunlardan ibaret olduğunu beyan etmiştir.

 

İSTİNAF SEBEPLERİ:

 

Sanık Müdafi Av. İbrahim Adıyaman İstinaf Dilekçesinde Özetle; Sanığın suç eşyasının satın alınması suçundan cezalandırılmış olmasına rağmen, sanık hakkında bu suç yönünden usulüne uygun açılmış bir kamu davası bulunmadığını, iddianame kurgusunun hırsızlık suçuna yönelik olduğunu, bu haliyle iddianamede anlatılmayan ve vasıflandırılmayan bir eylem hakkında müvekkilinin ek savunması alınarak mahkumiyet hükmü verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, mahkemece suça konu malzemelerin cins ve özelliklerinin temin edilerek bilirkişi aracılığıyla günün ekonomik koşullarında değer azlığı ya da fahişliği konuları tartışılarak karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle ve üst hadden ceza verilmesinin bozmayı gerektireceğini, müvekkiline ait araca el konulduğunu, yargılamanın bitmesine rağmen araç üzerinde şerhin halen kaldırılmamasının hukuka aykırı olduğunu, bu şerh nedeniyle mülkiyet hakkının ihlaline neden olunduğunu ve bu durumun ceza haline dönüştüğünü, taraflar arasında uzlaştırma işlemleri yapıldığını, ancak müşteki olarak gösterilen kişilerin uzlaştırmaya yetkili olup olmadıklarının belirsiz olduğunu, tekerrüre esas sabıka kaydı bulunmayan, duruşmalarda yargılamayı kolaylaştırmaya özen gösteren ve inkara yönelik savunma yapmayan sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olup bozmayı gerektireceğini, suça konu eşyaların objektif değeri hakkında bir tespit yapılmadan tamamlanan yargılamada temel ceza tayin edilirken hiçbir gerekçe gösterilmeksizin üst hadde yakınlaşılarak ceza tayin edilmesinin de hukuka, hakkaniyete ve Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu bildirerek yerel mahkeme kararının bozulmasını talep etmiştir.

 

Katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı Vekili... İstinaf Dilekçesinde Özetle; Sanık hakkında hırsızlık suçundan kamu davası açılmış olmasına rağmen eylemin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu kapsamında kaldığı şeklinde hüküm kurulduğunu, bu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, sanığın iş yerinde yapılan aramalarda söz konusu çöp konteynırlarının ele geçirildiğini, duruşmada tanık olarak dinlenen ……'nun sanığa suç konusu eşyaları satmadığını beyan ettiğini, suç konusu eşyaların sanığın aracında ve iş yerinde ele geçirilmesini ve çöp konyetnırlarının büyük ve sayıca fazla olmalarının da göz önünde bulundurulduğunda sanığın hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olduğunu, bu sebeplerle sanığın hırsızlık suçundan cezalandırılması gerektiğini beyan ederek yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

 

DELİLLER: Araştırma ve yakalama tutanağı, iş yeri arama ve muhafaza altına alma tutanağı, el koyma tutanakları, sanığın aşamalardaki kısmi ikrar içeren savunmaları, katılan kurum ve mağdur kuruma ait cevabi müzekkereler, tutulan diğer tutanaklar, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm dosya kapsamı.

 

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12/03/2021 tarih ve 2019/405 Esas 2021/135 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın 2 kez TCK'nın 165/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; suça konu metal çöp konteynırlarının ….. isimli kişiden suç eşyası olduğunu bilerek satın alan sanığın eyleminin tek suç olduğu, bu hususta mahkemece yanılgıya düşüldüğü değerlendirilmekle ilk derece mahkemesinin yukarıda zikredilen kararının CMK'nın 280/2-2.cümlesi gereğince kaldırılarak Adapazarı Belediyesine ait 2 adet, Serdivan Belediyesine ait 13 adet çöp konteynırının çalıntı olduğunu bilerek ……'dan satın alan sanığın eylemine uyan TCK'nın 165/1, 53 ve 58 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın gözaltında geçirmiş olduğu sürenin hakkında hükmedilen olan netice cezadan TCK'nın 63 maddesi gereğince mahsubuna, sair istinaf taleplerinin reddine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunmuştur.

 

DEĞERLENDİRME ve GEREKÇE: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık ….'ın Adapazarı Belediye Başkanlığı ve Serdivan Belediye Başkanlığı'na yönelik eylemlerinden ötürü TCK'nın 142/1-e, 43/1, 53/1 ve 58. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasına istinaden yapılan yargılama neticesinde, sanığın suça konu eylemini hırsızlık suçunu değil TCK'nın 165/1 maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu oluşturduğundan bahisle Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/03/2021 tarihli, 2019/405 Esas ve 2021/135 Karar sayılı kararı ile sanık ….'ın TCK'nın 165/1 maddesi uyarınca neticeden 2 kez 2 yıl 3 ay hapis ve 20.000,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu kararın yasal süresi içerisinde sanık müdafi ve katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine dosyanın Dairemize gönderildiği, Dairemizce yapılan ön inceleme neticesinde, bir kez de Dairemizce duruşma açılarak davanın yeniden görülmesine karar verildiği,

 

Dairemizce yapılan duruşma sırasında sanık ……'ın savunmasının alındığı, sanığın Dairemizce alınan savunmasında önceki savunmalarını tekrar ederek suça konu çöp konteynerlerini kendisinin çalmadığını, hurdacılık yaptığını, suça konu malzemeleri ….. isimli şahıstan satın aldığını  beyan ettiği,

Dosya kapsamına göre, olay günü kolluğa yapılan ihbar üzerine sanığın park halindeki kamyonetinde arama yapıldığı, yapılan arama neticesinde üzerinde Adapazarı Belediyesi yazan ve daha önceden çalındığı anlaşılan 12 adet  çöp konteynerlerinin ezilmiş vaziyette hurda haline getirilmiş şekilde ele geçirildiği, kolluk görevlileri tarafından sanığa başka çöp konteyneri olup olmadığı sorulduğunda sanığın iş yerinde de olduğu söylemesi üzerine sanığın iş yerinde yapılan kontrollerinde henüz ezilmemiş ve hurda haline getirilmemiş, sağlam vaziyette 9 adet Adapazarı Belediyesine, 1 adet de Serdivan Belediyesi'ne ait daha önceden çalındıkları anlaşılan çöp konteynerlerinin ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın aşamalardaki savunmalarında kendisinin hurdacılık yaptığını, suça konu çöp konteynerlerinin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen ……. isimli şahıstan satın aldığını beyan ederek üzerine atılı hırsızlık suçlamasını kabul etmediği, suça konu çöp konteynerlerinin sanık tarafından çalındığına ilişkin dosya kapsamında herhangi bir tanık beyanı veya güvenlik kamerası görüntüleri gibi somut delillerin bulunmadığı, bu nedenle sanığın hırsızlık suçunu işlemediğine ilişkin savunmasının aksine herhangi bir delil bulunmadığı, fakat üzerilerinde Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Belediyesi yazılı sağlam vaziyetteki çöp konteynerlerinin mevcut durumları itibariyle hırsızlık malı oldukları bilinebilecek durumda oldukları için bunların satın alınmalarının TCK'nın 165/1 maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu, bu nedenle sanığın üzerine atılı suç eşyasının satın alınması suçunu işlediği hususunda Dairemizce tam vicdani kanaate varıldığı, ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna ve vasıflandırılmasına yönelik tespitinde herhangi bir aykırılık tespit edilemediği için sanık müdafi sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönündeki istinaf talebi ile katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı vekilinin sanık hakkında hırsızlık suçundan ceza verilmesi gerektiği yönündeki istinaf talebinin Dairemizce yerinde görülmediği, her ne kadar ilk derece mahkemesince sanık hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan hüküm kurulur iken mağdur sayısınca yani 2 kez TCK'nın 165/1 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de; suça konu hırsızlık eşyası çöp konteynerlerinin farklı mağdurlara ait olmasının suç eşyasının satın alınması suçunun mağdur sayısınca oluşmasına sebebiyet vermeyeceği, aynı şahıstan alınan suç eşyalarının farklı kişilere ait olsa bile tek suç oluşturacağı, nitekim sanığın suça konu çöp konteynerlerini aynı şahıstan satın aldığını ifade ettiği ve aksinin de yargılama aşamasında delillendirilemediği, ayrıca suça konu çalıntı  çöp konteynerlerinin farklı tarihlerde satın alındığı da sabit olmadığı için suça konu eylemde zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün görülmediği anlaşılmakla, sanık hakkında ilk derece mahkemesince kurulan hükümde mağdur sayısınca yani 2 kez mahkumiyet hükmünün kurulmasının Dairemizce usul ve yasaya aykırı olduğunun tespit edildiği, sanık müdafinin bu yöndeki istinaf talebinin Dairemizce yerinde görüldüğü,

 

Bu açıklamalar doğrultusunda Dairemizce yapılan duruşma neticesinde, Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12/03/2021 tarih ve 2019/405 Esas, 2021/135 Karar sayılı kararı ile sanık …….. hakkında katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı ve müşteki Serdivan Belediye Başkanlığı'na yönelik eyleminden ötürü Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan kurulan iki ayrı mahkumiyet hükmünün 5271 sayılı CMK’nın 280. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kaldırılmasına karar verildikten sonra sanık ……..'ın katılan Adapazarı Belediye vekili ve müşteki Serdivan Belediye Belediye Başkanlığın yönelik eyleminden ötürü TCK'nın 165/1 maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 1 kez cezalandırılmasına karar verildikten sonra sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezasında TCK'nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılmasına karar verildikten sonra aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

I)Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12/03/2021 tarih ve 2019/405 Esas, 2021/135 Karar sayılı kararı ile sanık ……. hakkında katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı ve müşteki Serdivan Belediye Başkanlığı'na yönelik eyleminden ötürü Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan kurulan iki ayrı mahkumiyet hükümlerinin 5271 sayılı CMK’nın 280. maddesinin 2. fıkrası uyarınca KALDIRILMASINA,

II)Sanık …….'ın katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı ve müşteki Serdivan Belediye Başkanlığı'na yönelik eyleminden ötürü  üzerine atılı Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK 165/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri ile sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı göz önünde bulundurularak sanığın takdiren ve alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 1 YIL HAPİS ve 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi uyarınca cezadan  takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS ve 83 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni arttırım veya indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK’nın 52/2 maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik  durumu gözönüne alınarak adli para cezasının günlüğü takdiren (20) TL’den paraya çevrilerek 1.660,00-TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen cezanın miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönüne alınarak 5237 sayılı TCK’nun 52/4 maddesi gereğince takdiren 1’er ay ara ile 10 eşit taksitle alınmasına, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde kalan kısmın tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının 6545 sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanun'un 106/3. maddesinde belirtilen yönteme uygun biçimde infazına (ihtarat yapıldı),

 

Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezası mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile yapılan değişiklikler gözetilerek belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,

Sanığın adli sicil kaydında bulunan Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2008/1040 Esas ve 2011/112 Karar sayılı, 13/11/2013 kesinleşme tarihli, nitelikli hırsızlık suçundan verilen 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası mahkumiyetine ilişkin ilam ile mükerrir olduğu anlaşıldığından, TCK'nın 58/6 maddesi uyarınca sanığa hükmolunan hapis cezasının  MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, TCK'nın 58/7. maddesi uyarınca cezasının tamamlanmasından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

 

Sanığın tekerrüre esas sabıkası olduğundan ve bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin Dairemizde olumlu kanaat oluşmadığından, sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin, 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesinde düzenlenen kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ilişkin hükümlerin ve TCK'nın 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına kanunen ve takdiren YER OLMADIĞINA,

Sanığın gözaltında geçirdiği sürenin TCK'nın 63. maddesi gereğince  hakkında hükmolunan cezadan MAHSUBUNA,

 

III)İlk derece mahkemesince 11 ….. 641 plaka sayılı araç üzerine konulan şerhin KALDIRILMASINA,

IV)Katılan Adapazarı Belediye Başkanlığı'nın kendisini hem ilk derece mahkemesindeki yargılamada hem de istinaf yargılamasında vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, ilk derecede mahkemesindeki temsil için 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 4.080,00-TL vekalet ücretinin, istinaf aşamasındaki tek duruşmalı temsil için ise 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.550,00-TL vekalet ücretinin SANIKTAN ALINARAK KATILAN KURUMA VERİLMESİNE,

 

V)Sanığın yargılanması için ilk derece mahkemesinde yapılan 64,80 TL ile bozma sonrasdı Dairemizce yapılan 4 adet tebligat gideri olan 83,50 TL de dahil olmak üzere toplam 148,30 TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, sanık, sanık müdafi ve katılan kurum vekilinin yüzüne karşı, iddia makamında Cumhuriyet savcısı İbrahim CAN'ın katılımı ile yapılan açık duruşma sonunda, mütalaaya uygun, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, kesin olmak üzere, oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/01/2022

Diğer Kararlar