• Yaşama karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
  • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz
  • Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
  • Şerefe karşı işlenen suçlar : Hakaret
  • Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
  • Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
  • Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
  • Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama