• Meslek hastalığı 
  • Doktor hatası (malpraktis)
  • Haksız tutuklama, gözaltı ve elkoyma
  • İş kazası
  • Noterlerin hukuki sorumluluğu
  • Maddi ve manevi 
  • Trafik kazası 
  • Mobbing 
  • Destekten yoksun kalma