• Tenkis Davaları
  • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları
  • Muris Muvazaasına ilişkin Davalar (Mirastan Mal Kaçırma)
  • Mirasın Reddi