• İdarenin her türlü sorumluluğu kaynaklı tazminat davaları
  • Hukuka aykırı idari işlemlere karşı iptal davaları
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları
  • Hukuki El Atma kaynaklı tazminat ve müdahalenin men'i davaları
  • Memuriyete ilişkin tesis edilen idari işlemlere karşı iptal ve tazminat davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
  • Belediye Kanunu'na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil.