• Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözülmesi,
  • Vergi suç ve cezaları hakkında danışmanlık,
  • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık & İtirazlar ve İptal Davaları
  • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık & İtirazlar ve İptal Davaları